Romola Under8/Esordienti

Eleonora Bronzuoli

Eleonora Bronzuoli

17/05/2017

Emily Califano

Emily Califano

19/10/2017

Maria Vittoria Fontanelli

Maria Vittoria Fontanelli

15/08/2016

Antea Giangrasso

Antea Giangrasso

26/12/2017

Melissa Mannucci

Melissa Mannucci

01/05/2016

Corinna Pirrone

Corinna Pirrone

27/02/2017